Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING SAAN’S CAKERY 

 

Saan’s Cakery vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen via info@saanscakery.com.

 

Artikel 1                     Wie ben ik?

 

Saan’s Cakery is een eenmanszaak, gevestigd te (4105 JW) Culemborg aan de Uranusweg 3. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81600038. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                     Welke gegevens gebruik ik?

 

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

 

Ik verwerk uw naam, e-mail, telefoonnummer en eventuele andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan uw logo of foto als bedrukking, social media kanaal en leveringsadres. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 1 jaar na uw laatste bestelling. Wanneer u de bestelling als cadeau naar een ander verstuurt, zal ik dit derde adres direct na verzending verwijderen.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw (bedrijfs)naam met eventueel bijbehorende Kamer van Koophandelgegevens, factuuradres, leveringsadres, e-mail, telefoonnummer, betaalgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u anonimiseren.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal uw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijn van deze derde partij gebonden.

 

Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

 

 

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik uw naam en inhoud van uw bericht. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of u een verzoek doet tot verwijdering.

 

Wanneer u contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik tot slot om uw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Artikel 3                     Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik uw gegevens verkrijg wanneer een van mijn klanten een bestelling naar u wil versturen.

 

Artikel 4                     Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij laat verwerken.

 

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

 

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@saanscakery.com. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

 

Artikel 5                     Wie ontvangen uw gegevens?

 

Ik zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6                     Slotbepalingen

 

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@saanscakery.com. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiestatement

COOKIESTATEMENT SAAN’S CAKERY

Artikel 1                     Welke cookies gebruik ik?

 

Hier kunt u een overzicht vinden van de cookies waar ik, via de website saanscakery.com gebruik van maak en waarom ik dit doe.

 

Functionele cookies

Ik maak gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat ik u kan laten zien welke diensten en producten ik aanbied en de website gebruiksvriendelijk voor u werkt. Zo hoeft u door het gebruik van deze functionele cookies niet steeds dezelfde informatie te verstrekken, omdat deze informatie wordt bewaard.

Analytische cookies

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal uw gebruik van de website tracken met Google Analytics en WordPress Analytics. Deze cookies weten of u mijn site al eerder hebt bezocht. Alleen bij het eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. De cookie dient enkel voor statistische doeleinden en verzamelt onder andere gegevens over het aantal unieke bezoeken, welke pagina’s worden bekeken en hoelang deze worden bekeken. Met behulp van JavaScript kan ik pageviews tellen. Zo kan ik bepalen welke content het meest interessant is voor u als bezoeker. Cookies geplaatst door Google Analytics worden twee jaar bewaard.

 

Ik vind het beschermen van uw privacy echter erg belangrijk. Daarom heb ik de volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om uw privacy minimaal te belasten:

 

Ik heb een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze aanbieders, ik ben overeengekomen dat zij uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en ik laat een deel van uw ip-adres maskeren. Doordat de statistieken anoniem worden verzameld, wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van analytische cookies.

 

Tracking cookies

Ik maak gebruik van tracking cookies van derde partijen op de website. Zo kan de embedded content op deze website marketing cookies bevatten. Er worden enkel gegevens over u als gebruiker naar deze partijen gestuurd wanneer u de content aanklikt of afspeelt. De gegevens die hiermee worden verzameld zijn niet toegankelijk voor mij als website-eigenaar. U kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies. De embedded content zal voor u dan echter automatisch niet te bekijken zijn.

 

Artikel 2                     Cookies verwijderen

 

Wanneer u mijn website voor het eerst bezoekt, toon ik een pop-up met uitleg over cookies en vraag ik u welke cookies u wilt accepteren. Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om deze website te laten werken, worden enkel geplaatst na uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer u niet (meer) wilt dat deze website cookies plaatst, kunt u in uw browserinstellingen aangeven dat u geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. U dient dit op elke computer en in elke browser die u gebruikt aan te geven. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten en functies die ik u kan leveren.

 

Artikel 3                     Slotbepalingen

 

Ik raad u aan dit statement regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd. Als u vragen heeft over dit statement of de cookies die ik gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@saanscakery.com.